l'oli del mar

 

Entreu a poc a poc,
perquè entreu als meus somnis.